BHP i P.PO?.

bhp Oferujemy sta?y nadzór nad systemem BHP oraz PPO? w Pa?stwa firmie realizowany przez konsultantów posiadaj?cych wymagane kwalifikacje oraz do?wiadczenie w przedsi?biorstwach z ró?nych bran?.

Naszym klientom zapewniamy:

- szkolenia wst?pne i okresowe
- szkolenia w zakresie pomocy przed medycznej
- opracowanie dokumentacji BHP i PPO?
- tworzenie instrukcji stanowiskowych
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02