Bezpieczeństwo Informacji ISO 27001

bezpieczenstwo informacjiW obecnych czasach informacja nabiera coraz większego znaczenia w porównaniu do pozostałych, materialnych składników majątku firmy. Dlatego też, w celu ochrony swych zasobów informacyjnych, przedsiębiorstwa zaczynają stosować ISMS (Information Security Managenet System) czyli System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Norma ISO 27001:2005 bezpieczeństwo informacji traktuje w kategoriach:
poufności: zapewnienie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
integralności: zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania,
dostępności: zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne.

Norma zawiera zestaw celów i zabezpieczeń, które należy zastosować w celu redukcji zidentyfikowanego ryzyka.

Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia SZBI:

  • wiarygodność, zaufanie, pewność - klient jest pewny, że informacja, którą powierzył przedsiębiorstwu, jest bezpieczna.
  • oszczędność nakładów i zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa - Naruszenie bezpieczeństwa informacji może spowodować straty nie tylko materialne ale również niematerialne np. wizerunek firmy. Wdrożony system pozwoli na zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji, co jest niezwykle ważne dla udziałowców, partnerów i inwestorów organizacji.
  • zgodność z przepisami prawa - ustanowiony SZBI daje pewność, że organizacja spełnia wymagania prawne i inne obowiązujące ją przepisy.
  • marketing - Wdrożony system jest elementem zwiększającym konkurencyjność na rynku.
  • wewnętrzne narzędzie zarządzania - wdrożony system ułatwia nadzór i zapewnia bezpieczeństwo informacji.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02