Pozostałe systemy zarządzania

iso-17025ISO 17025

Wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025 stanowi wytyczne dla laboratoriów badawczych, chcących potwierdzić swoją wiarygodność w zakresie wykonywanych badań. Wdrożenie kończy się uzyskaniem akredytacji udzielanej przez Polskie Centrum Akredytacji.

aquapAQAP

Allied Quality Assurance Publication.

AQAP to zbiór standardów NATO dotyczący systemów zapewnienia jakości dostawców. Publikacje AQAP oparte są na normach serii ISO 9000 i stanowią ich uzupełnienie. Standardy AQAP obowiązują organizacje ubiegające się o bycie dostawcami dla sił zbrojnych, które skupione są w ramach NATO.

iso-ts-16949ISO TS 16949

System jakości dla branży motoryzacyjnej.

ISO/TS 16949 jest Specyfikacją Techniczną ISO, która ujednolica istniejące amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej, w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Celem jest wyeliminowanie potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta. ISO/TS 16949 ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zakładów produkujących i/lub dostarczających usługi dla branży motoryzacyjnej.

iso-13485ISO 13485

System jakości dla produkcji wyrobów medycznych.

Norma ISO 13485: określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla organizacji, które muszą wykazać swoją zdolność dostarczania wyrobów medycznych zgodnych z przepisami prawa i wymianami klientów. Została opracowana z przeznaczeniem do stosowania przez organizacje w związku z projektowaniem i rozwojem, produkcją, instalowaniem i serwisem wyrobów medycznych.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02