System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

system zarzadzania jakosciaPonad 800 tysięcy certyfikowanych firm czerpie korzyści z normy ISO 9001:2008 jako narzędzia do zarządzania organizacją i doskonalenia swojej działalności. ISO 9001 to najpopularniejszy standard zarządzania zarówno w Polsce jak i na świecie.

Norma ustanawia, mające zastosowanie na całym świecie, wymagania dla zapewnienia jakości wyrobów, usług oraz projektowania i rozwoju. Każda organizacja dąży do optymalizacji mechanizmów swojej działalności. Może to oznaczać zwiększenie udziału w rynku, zmniejszenie kosztów, wdrożenie efektywniejszego zarządzania czynnikami ryzyka czy podniesienie poziomu zadowolenia klienta. System zarządzania jakością stanowi strukturę umożliwiającą monitorowanie i zwiększanie efektywności działań w każdym obszarze.

System zarządzania jakością pomaga zidentyfikować i spełnić wymagania klientów, dostawców oraz innych zainteresowanych stron. Pomaga także organizacjom w optymalizowaniu ich procesów przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Wdrożony i stosowany system obejmuje wszystkie procesy i komórki organizacyjne w firmie, w tym m.in.: realizację usług i produkcję, planowanie, zakupy, nadzór nad dokumentami, reklamacje, zadowolenie klienta, gospodarkę magazynową, kontrolę jakości, bhp, kadry.

Wdrożenie normy ISO 9001 jest korzystne dla wszystkich organizacji planujących udoskonalenie stosowanych mechanizmów działania i zarządzania, bez względu na ich wielkość czy sektor działalności.

Przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością korzystamy z dodatkowych, nowoczesnych narzędzi zarządzania:

  • Six Sigma,
  • Kaizen,
  • APQP - zaawansowane planowanie jakości,
  • Lean Manufacturing,
  • Poka Yoke,
  • Just in time,
  • SPC - statystyczne sterowanie procesami,
  • FMEA - Analiza przyczyn i skutków wad,
  • BSC - Balanced Score Card.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02