System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

srodowisko Oddziaływanie na środowisko naturalne już dawno przestało być problemem pojedynczego przedsiębiorstwa, miasta, gminy lub kraju. Konieczne jest globalne podejście, które nie kończy się na granicy odpowiedzialności pojedynczego przedsiębiorstwa czy jednostki administracyjnej.
System zarządzania środowiskowego oparty o normę ISO 14001 zwraca uwagę organizacji na jej wpływ na środowisko, będący wynikiem oddziaływania produkcji, usług lub konkretnego wyrobu. Celem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zdefiniowanie reguł równowagi między zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne.
ISO 14001 może być wdrażane przez wszystkie organizacje, chcące dbać o środowisko naturalne oraz być postrzegane jako nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu oraz postępujące zgodnie z przepisami prawa.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001:

  • poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów,
  • nadzór nad aspektami środowiskowymi,
  • spełnienie wymogów prawa dotyczących ochrony środowiska,
  • zmniejszenie ryzyka środowiskowego i unikanie awarii środowiskowych,
  • redukcja czynników szkodliwych do dopuszczalnego poziomu,
  • utrzymanie dobrego odbioru publicznego i dobrych stosunków ze społecznością lokalną,
  • wzrost zaangażowania pracowników,
  • uregulowanie obszaru opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego,
  • eliminacja kar nałożonych przez organy kontrolne za nieprawidłowości w obszarze ochrony środowiska naturalnego.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02