Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001, OHSAS

bhp System Zarządzania BHP PN-N 18001 to Polski standard formułujący zespół środków i działań prawnych, organizacyjnych, których celem jest zabezpieczenie człowieka w procesie pracy, w szczególności przed wypadkami i chorobami zawodowymi, podczas całego okresu aktywności zawodowej.

Norma definiuje 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy, m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, promocja BHP w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna.

OHSAS 18001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Idea oraz wymagania OHSAS są podobne do polskiej normy PN- N 18001:2004. Różnice w wymaganiach dotyczą np. opracowania oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców dostawców i odwiedzających organizację.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania BHP:

  • dostosowanie organizacji do wymagań przepisów prawa w zakresie BHP,
  • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
  • zmniejszenie liczby wypadków i urazów przy pracy,
  • ograniczenie kosztów związanych z wypadkami,
  • zmniejszenie absencji chorobowej i powypadkowej,
  • poprawa warunków pracy i wydajności pracowników,
  • wzrost zaufania firm ubezpieczeniowych i organów kontrolnych,
  • stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku,
  • wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie się z organizacją.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02