Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

HACCPSystem HACCP

System HACCP stworzony został w USA w latach 60-tych na potrzeby lotów kosmicznych. Z czasem znalazł swoje zastosowanie w sferze cywilnej. Został on utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych; gwarancji produkcji żywności na takim poziomie, iż jej spożycie nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta. Jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji oraz przetwarzania żywności. Jest to system prewencyjny, służący do minimalizowania ryzyka zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Najistotniejsze elementy systemu HACCP to:

 • identyfikacja mogących pojawić się zagrożeń,
 • ocena ich istotności,
 • oszacowanie ryzyka (prawdopodobieństwa) ich wystąpienia,
 • określenie metod ich ograniczenia.

Wdrożenie tego systemu musi być poprzedzone wdrożeniem zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice).

ISO 22000:2005

System zarządzania bezpieczeństwem żywności.

ISO 22000 jest międzynarodową normą opracowaną jako harmonizacja na skalę globalną wymagań, dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm, włączonych w łańcuch żywnościowy. Norma ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym, tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczące usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów, które mają kontakt z żywnością. ISO 22000 w sposób globalny ujmuje wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności, a które zawarte są w Codex Alimentarius, Dobrych Praktykach, normach krajowych oraz międzynarodowych standardach sieciowych (IFS, BRC).
Korzyści z wdrożenia ISO 22 000 są połączeniem tych przedstawionych przy normie ISO 9001 oraz HACCP.

Standard IFS

International Food Standard

IFS (International Food Standard) to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych, produkujących pod marką hipermarketów, marketów. Standard opracowany został w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów, które zajmują się handlem żywnością. IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców żywności dużych sieci handlowych.

Korzyści związane ze stosowaniem standardu IFS:

 • spełnienie wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa, jakości i zgodności produktów we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • wzmocnienie zaufania klientów oraz sprzedawców odnośnie do bezpieczeństwa i jakości wyrobu,
 • ograniczenie czasu i kosztów poprzez uniknięcie wielokrotnych audytów ze strony różnych odbiorców, a w szczególności przez sieci handlowe,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia jakości, higieny i bezpieczeństwa produktu,
 • obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze,
 • wyższe bezpieczeństwo produktu

Standard BRC

BRC jest to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium, regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym, które dostarczają żywność hipermarketom. Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie w zakresie treści, formy oraz przydatności systemu. Standard BRC pozwala wyeliminować czasochłonne, uciążliwe kontrole dostawców przeprowadzane przez przedstawicieli hipermarketów w celu zapewnienia dystrybuowanym produktom jednolitej jakości na zadowalającym poziomie. Posiadanie przez zakład certyfikatu zgodności ze standardem BRC, wydanego przez jednostkę niezależną, jest dla nas sygnałem, że zakład pozytywnie przeszedł szczegółową inspekcję i spełnił w sposób zadowalający wszystkie wymagania zawarte w powyższym dokumencie. Tym samym dostarczana żywność jest bezpieczna i zgodna z wymaganym poziomem jakości.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02