Szkolenia

szkolenia Oferujemy przeprowadzenie indywidualnych szkole? otwartych i zamkni?tych z zakresu systemów zarz?dzania. Dysponujemy kadr? ponad 40 do?wiadczonych auditorów oraz trenerów.

W celu otrzymania programu szkolenia oraz harmonogramu szkole? prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

 

 

System Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001

 • Wymagania i interpretacja normy ISO 9001
 • Pe?nomocnik ds. SZJ - warsztaty
 • Auditor wewn?trzny ISO 9001 szkolenie + warsztaty


System Zarz?dzania ?rodowiskiem ISO 14001

 • Wymagania i interpretacja normy ISO 14001
 • Pe?nomocnik ds. SZ? - warsztaty
 • Auditor wewn?trzny ISO 14001 szkolenie + warsztaty

System Zarz?dzania Bezpiecze?stwem i Higien? Pracy PN-N 18001

 • Wymagania i interpretacja normy ISO 9001
 • Pe?nomocnik ds. SZJ - warsztaty
 • Auditor wewn?trzny ISO 9001 szkolenie + warsztaty

Systemy Zarz?dzania Bezpiecze?stwem i Jako?ci? ?ywno?ci

 • Wymagania systemu HACCP
 • Pe?nomocnik ds. ISO 22000 - warsztaty
 • Auditor wewn?trzny ISO 22000
 • IFS- International Food Standard w praktyce
 • BRC- wymagania i wdro?enie standardu dla producentów ?ywno?ci

System Zarz?dzanie Jako?ci? w Laboratorium ISO/IEC 17025

 • Wymagania dla akredytacji laboratorium wed?ug ISO/IEC 17025
 • Auditor wewn?trzny ISO/IEC 17025

System Zarz?dzania Bezpiecze?stwem Informacji

 • Wymagania ISO 27001 w praktyce - warsztaty
 • Auditor wewn?trzny ISO 27001

Doskonalenie Systemów Zarz?dzania

 • FMEA - Analiza b??dów w procesach produkcyjnych
 • SPC - Statystyczne sterowanie procesami w produkcji
 • Japo?skie techniki zarz?dzania Kanban i Kaizen
 • Poka Yoke w procesie monta?u
 • TPM - Total Productive Maintenace dla in?ynierów produkcji
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02