Zarządzanie Jakością w Zakładach Opieki Zdrowotnej

zozNorma ISO 9001 zdobyła w ostatnich latach bardzo dużą popularność w Zakładach Opieki Zdrowotnej. System Wdrażany jest w zarówno w placówkach prywatnych jak i publicznych, oferujących różny zakres opieki medycznej.

Najczęstsze powody wdrożeń w ZOZ to:

- dodatkowa punktacja ze strony NFZ,
- chęć zapewnienia ochrony przed roszczeniami ze strony Pacjentów,
- eliminacja nieprawidłowości wynikających podczas kontroli,
- poprawa organizacji placówki w wielu obszarach,
- reorientacja podejścia: Pacjent jako Klient.

 

Wdrażając system zarządzania jakością w ZOZ kładziemy nacisk na:

- rozwiązywanie problemów z rejestracją Pacjentów,
- postępowanie z konfliktowym i roszczeniowym Pacjentem,
- zasady prowadzenia, archiwizacji i wydawania dokumentacji medycznej,
- właściwe postępowanie z odpadami medycznymi,
- opracowanie procedur i standardów postępowania,
- komunikację wewnętrzną,
- nadzór nad posiadaną infrastrukturą,
- uzyskanie zgodności ZOZ z przepisami prawa oraz wymaganiami kontraktowymi NFZ,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,
- obniżenie kosztów materiałowych,
- zapewnienie skuteczności procesów specjalnych takich jak: sterylizacja, naświetlenie lampami UV.

 

UWAGA: Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obowiązek wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością mają jednostki, w których występuje promieniowanie jonizujące, tj. m.in. Pracownie RTG, Mammografii.

Ponad 100 wdrożeń w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Jesteśmy liderem w Polsce!

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02