Znak CE

CE Znak "CE" wprowadzony został w Unii Europejskiej w ramach Nowego Podejścia, w celu harmonizacji przepisów technicznych. Nowe Podejście umożliwiło ujednolicenie różnorodnych krajowych uregulowań w dziedzinie bezpieczeństwa wyrobów przemysłowych, a tym samym swobodny przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii.

Oznakowanie CE jest formą deklaracji producenta, że jego wyrób spełnia wymagania wszystkich, mających do niego zastosowanie, dyrektyw Nowego Podejścia. Od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązkowe stało się, również w naszym kraju, umieszczanie oznakowania "CE" na wyrobach. Pragnąc sprzedawać wyrób w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, trzeba zadbać o zgodność tego wyrobu z dyrektywami. Dotyczy to także producentów, którzy zamierzają eksportować swoje wyroby na rynki krajów członkowskich Unii.

Wykaz norm wskazujących wyroby, które podlegają oznaczeniu CE:

 • Aktywne Implanty Medyczne
 • Dźwigi
 • Jachty
 • Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia
 • przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Maszyny
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Nieautomatyczne urządzenia ważące
 • Niskonapięciowe urządzenia
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek
 • Sprawność energetyczna kotłów wodnych
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzania w diagnostyce in vitro
 • Urządzania linowe do przewozu osób
 • Wyroby budowlane
 • Zabawki

W celu szczegółowego określenia czy Państwa wyrób podlega oznaczeniu prosimy o kontakt.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02